Aktualności

__________________________________________________________________________________________

UWAGA ZEBRANIE

Spotkanie z wychowawcami klas 13 września 2016 roku

o godzinie 16.00

ZAPRASZAMY!

__________________________________________________________________________________________

1 września uroczyście przywitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. Podczas uroczystego apelu powitaliśmy uczniów pierwszych klas: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Obsługi Turystycznej o specjalności turystyka sportowa. Młodzież ZSIPO również uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej: we mszy świętej i apelu poległych na cmentarzu komunalnym.

__________________________________________________________________________________________

Jubileusz ZSiPO

        Koniec czerwca w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych to nie tylko szczęście uczniów z powodu upragnionych wakacji, ale także radość z powodu święta szkoły.

25 czerwca 2016 roku dawny „Rolniczak” obchodził swój jubileusz. Równocześnie z obchodami siedemdziesięciolecia istnienia szkoły zorganizowany został XI Zjazd Absolwentów. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w  Kościele Parafialnym  Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim w intencji wszystkich absolwentów i nauczycieli. Nabożeństwo koncelebrowane było przez naszego absolwenta ks. Czesława Drężka. Natomiast w południe rozpoczęła się część oficjalna w budynku szkolnej hali sportowej. W czasie spotkania nie obyło się bez wielu wzruszeń,  gratulacji i życzeń kolejnych 70 lat. Później już tylko spotkania z wychowawcami i niekończące się rozmowy do białego rana… Po uczcie duchowej uczniowie Technikum Żywienia zadbali o strawę dla ciała: przygotowali kawę i ciasta. Wieczorem chętni absolwenci wzięli udział w bankiecie w Termach Warmińskich.

Pięć lat mija bardzo szybko, już zapraszamy na kolejne spotkanie wszystkich roczników obecnego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, dawnego Technikum Rolniczo-Łąkarskiego.

 

__________________________________________________________________________________________

KONKURS NA SUPER KLASĘ ROZSTRZYGNIĘTY!

 Sposobów na pokonanie porannej niechęci do wstawania z łóżka i pójścia do szkoły jest chyba tak wiele, jak wielu jest uczniów. Arsenał niezawodnych pomysłów pod hasłem „żeby się chciało” posiada z całą pewnością klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, która już po raz drugi została jednym z laureatów Miejskiego Konkursu na Super Klasę! Organizator Konkursu (Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) pragnie docenić te klasy, które nie mają problemów z frekwencją i postrzegają szkołę, jako wspaniałe miejsce do samorealizacji. Nagrodą w tym przedsięwzięciu jest finansowe wsparcie zaplanowanego przez klasę wypoczynku.

Drodzy Uczniowie, niechaj entuzjazmu i optymizmu nie zabraknie Wam również
po wakacjach! Bo przecież… warto chodzić do szkoły!

__________________________________________________________________________________________

Bonjour  la France! – Francjo, witamy ponownie!

Szesnastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przygotowuje się do kolejnego wyjazdu na staż zawodowy we Francji. Tym razem praktykanci będą przyuczali się do zawodu u nowego francuskiego partnera ZSiPO, jakim jest szkoła  zawodowa w Dinan, w regionie Bretania.

Obecnie uczniowie są w trakcie przygotowania poprzedzającego realizację stażu zawodowego. Odbyli już zajęcia o kulturze Francji, a szczególnie Bretanii – regionu szkoły partnerskiej oraz warsztaty psychologiczne, które pozwolą uczestnikom stażu nabrać elementarnej wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej (kontakty międzyludzkie, umiejętność adaptacji w nowych warunkach, umiejętność pokonywania przeszkód komunikacyjnych, stres i sposoby skutecznej walki ze stresem itp.), co będzie miało duże znaczenie w kontekście efektywnej realizacji stażu zawodowego w kraju partnera. Zajęcia z języka angielskiego, który jest językiem projektu, trwają nadal i kładą nacisk na umiejętności posługiwania się językiem w kontekście zawodowym.

Należy wspomnieć, że jest to już piąty staż zagraniczny realizowany przez ZSiPO we Francji. Uczestnicy poprzednich wyjazdów, obecnie absolwenci szkoły, są żywym przykładem tego, że udział w tej  atrakcyjnej  pozaszkolnej i pozaformalnej formie zdobywania umiejętności  przekłada  się na zwiększenie motywacji do nauki oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Reasumując, udział w projekcie wpłynie znacząco zarówno na rozwój zawodowy, jak i osobisty naszych uczniów. Tak więc: Viva la France!

__________________________________________________________________________________________

Po raz drugi nauczyciele ZSiPO odwiedzili gimnazjum z powiatu lidzbarskiego. Powodem odwiedzin były zajęcia na temat zdrowego żywienia w młodym wieku. Tym razem odwiedziliśmy uczniów Gimnazjum w Kiwitach. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Oprócz zasad zdrowego żywienia, zaprezentowaliśmy uczniom przepisy na pożywne koktajle i zorganizowaliśmy małą degustację.  Pomocnikami byli jak zwykle nasi uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Marcin Ambros, Gabrysia Gwiazdowska i Patrycja Pełka.

__________________________________________________________________________________________

Harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie sesja letnia:

Egzamin pisemny T.6 klasa III TŻiUG
17.06.2016 piątek godz. 9.30

Egzamin pisemny „stary” absolwenci TŻIGD i TK
20.06.2016 poniedziałek godz. 11.30

Egzamin praktyczny „stary” absolwenci TŻIGD i TK
21.06.2016 wtorek 8.30

Egzamin praktyczny (kurs TOT, egzamin poprawkowy T.13)
23.06.2016 czwartek godz. 8.30

__________________________________________________________________________________________

dalej--->