Bursa szkolna

Bursa Międzyszkolna w Lidzbarku Warmińskim, powstała 1.09.2002roku, w wyniku reorganizacji dwóch lidzbarskich internatów (internatu przy ZSZ oraz internatu ZSiPO). Bursa jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, której organem prowadzącym jest Powiat Lidzbarski.

 

Bursa położona jest przy ulicy J.Wierzbickiego 3B. W jej budynku znajdują się również inne instytucje powiatowe:

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

 

Bursa jako placówka międzyszkolna wspomaga i uzupełnia pracę dydaktyczną szkół, do których uczęszcza młodzież. Przejmuje również od rodziny funkcję wychowawczą i opiekuńczą na czas pobytu młodzieży.

 

Zadanie bursy to zapewnienie swoim wychowankom:

 

- właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

- całodziennego wyżywienia,

- odpowiednich warunków do nauki,

- uczestniczenia w kulturze, sporcie i turystyczne,

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,

- rozwijanie samorządności i samodzielności.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

STATUT BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ