REKRUTACJA ON-LINE

Witamy w systemie rekrutacyjnym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Aby zarejestrować się przez internet, należy wypełnić poniższy formularz uzupełniając wszystkie pola.

Terminarz rekrutacji:

Od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. - składanie podań w sekretariacie Szkoły

Do 27 czerwca 2017 r. składanie dokumentów (oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)

Do 30 czerwca 2017 r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły

Do 10 lipca 2017 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów

11 lipca 2017 r. - głoszenie listy uczniów przyjętych do SzkołyDane osobowe:
(Imię)

(Nazwisko)

(Data urodzenia DD-MM-RRRR)

(Miejsce urodzenia)

(PESEL)

Podaj swoją płeć:

Kobieta Mężczyzna

Adres zamieszkania:

(Ulica)

(Numer domu) (Numer mieszkania)

(Kod pocztowy) (Miejscowość)

(Powiat)

(Gmina)

(Telefon komórkowy)

(Adres e-mail)

Wybierz interesujący Cię kierunek:UWAGA! Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Podaj swój komentarz:

Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.