REKRUTACJA ON-LINE

Witamy w systemie rekrutacyjnym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Aby zarejestrować się przez internet, należy wypełnić poniższy formularz uzupełniając wszystkie pola.

Terminarz rekrutacji:

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

 

Od 7 maja do 12 czerwca 2018 r.- składanie podań w sekretariacie Szkoły;

Do 26 czerwca 2018 r. - składanie dokumentów (oryginał lub kopia świadectwa  ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu gimnazjalnego);

·         29 czerwca 2018 r.  - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły;

·         Do 10 lipca 2018 r. -  potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów;

11 lipca 2018 r. - głoszenie listy uczniów przyjętych do Szkoły;

 

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych szkół policealnych:

Od 7 maja do 12 czerwca 2018 r.- składanie podań w sekretariacie Szkoły;

·         29 czerwca 2018 r.  - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły;

·         Do 10 lipca 2018 r. -  potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów;

11 lipca 2018 r. - głoszenie listy uczniów przyjętych do SzkołyDane osobowe:
(Imię)

(Nazwisko)

(Data urodzenia DD-MM-RRRR)

(Miejsce urodzenia)

(PESEL)

Podaj swoją płeć:

Kobieta Mężczyzna

Adres zamieszkania:

(Ulica)

(Numer domu) (Numer mieszkania)

(Kod pocztowy) (Miejscowość)

(Powiat)

(Gmina)

(Telefon komórkowy)

(Adres e-mail)

Wybierz interesujący Cię kierunek:UWAGA! Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Podaj swój komentarz:

Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.