Technikum kelnerskie

Program nauczania w Technikum Kelnerskim uwzględnia między innymi:

- planowanie czynności związanych z obsługą gości,

- obsługiwanie gości zgodnie z obowiązującymi standardami,

- opracowywanie kart menu,

- doradzanie gościom w wyborze potraw i napoi,

- dobieranie sprzętu serwisowego do ich podawania,

- sporządzanie potraw i napoi w obecności gości,

- wykonywanie usług kelnerskich podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym. 


Z zakresu planowania usług gastronomicznych kelner uczy się między innymi:

- określania zakresu usług świadczonych przez zakłady gastronomiczne,

- przystosowania kryteriów oceny jakości usług gastronomicznych,

- sporządza kalkulacje cen potraw i napoi,

- stosuje zasady rachunkowości podczas rozliczania usług kelnerskich,

- obsługuje elektroniczne urządzenia rejestrujące kasy kelnerskie,

a także stosuje programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.

Technikum Kelnerskie przygotowuje uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także do egzaminu maturalnego. Typowymi miejscami pracy dla absolwenta Technikum Kelnerskiego są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim: restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomii prowadzone przez hotele. Kelner może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.