Technikum obsługi turystycznej

o specjalizacji Turystyka wodno-sportowa i odnowa biologiczna

Turystyka jest jedną z branży, która w ciągu ostatnich dwóch dekad osiągnęła najwyższy poziom rozwoju. Chcąc sprostać coraz wyższym oczekiwaniom klientów korzystających z usług turystycznych firmy świadczące tego rodzaju usługi muszą gwarantować profesjonalny poziom i wysoko wykwalifikowany personel. Technikum Obsługi Turystycznej kształci w zgodzie z koncepcją rozwoju miasta, które posiada bogatą infrastrukturę turystyczną, jak np. szlaki turystyczne i ścieżki zdrowia, boiska   i sale do ćwiczeń oraz kąpieliska i baseny, a także gabinety odnowy biologicznej. Te wszystkie elementy znajdą się w programie nauczania i na zajęciach praktycznych odbywających się w nowych pracowniach szkolnych

 W ramach specjalizacji gwarantujemy:

-  zwiększoną ilość zajęć wychowania fizycznego, także na obiektach wodnych,

- zajęcia praktyczne z elementami odnowy biologicznej,

- możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna…), siłownia, fitness, tenis stołowy i ziemny, lekkoatletyka, możliwość indywidualnego korzystania z bazy szkoły.

Uczeń Technikum Turystycznego zdobywa w szkole wiedzę z zakresu między innymi:

- planowania, koordynowania i nadzorowania realizacji obsługi turystycznej,

- bada popyt oraz kreuje popyt usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych,

- planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów,

- wreszcie organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

-geografia turystyczna,

- marketing usług turystycznych

oraz rozbudowany program języka obcego.


Absolwenci szkoły mogą podejmować dalsze kształcenie w zarządzaniu w hotelarstwie i gastronomii, międzynarodowym biznesie turystycznym,  turystyce uzdrowiskowej, SPA&Wellness, rekreacji i animacji czasu wolnego, obsłudze ruchu lotniczego, fizjoterapii i odnowie biologicznej. Wybrana  specjalizacja umożliwia dalsze kształcenie na uczelni wyższej z zakresu wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. Edukacja z rozbudowanymi zajęciami z wychowania fizycznego przygotowuje do egzaminów wstępnych do pracy w służbach mundurowych (POLICJA, WOJSKO, STRAŻ POŻARNA, STRAŻ GRANICZNA).