Technikum obsługi turystycznej

kształcące w dwóch nowych specjalnościach:

Bezpieczna turystyka międzynarodowa – „klasa mundurowa”

Czteroletnie technikum dla osób, które lubią aktywny tryb życia i chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Kierunek realizowany we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Odziałem Straży Granicznej w Kętrzynie.

Poznanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej  i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej.

W ramach programu kształcenia przewiduje się dla uczniów klasy mundurowej zajęcia praktyczne oraz obóz szkoleniowy. Edukacja z rozbudowanymi zajęciami z wychowania fizycznego przygotowuje do egzaminów wstępnych do pracy w służbach mundurowych.

 

Turystyka sportowa – „klasa sportowa: piłka nożna”

Czteroletnie technikum w naszej ofercie to także nowość. Kierunek realizowany we współpracy z MKS Polonia w Lidzbarku Warmińskim. Specjalistyczny program kształcenia uwzględnia min. 10 godzin w tygodniu zajęć sportowych z wykorzystaniem szkolnej i miejskiej infrastruktury sportowej.

 Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów piłki nożnej. Program uwzględnia również treningi mentalne, zajęcia z dietetyki, itp.