Technikum przetwórstwa mleczarskiego

Oferujemy absolwentom gimnazjum nowy kierunek kształcenia. Grupa Polmlek w branży

mleczarskiej odnotowuje dynamiczny wzrost i stale się rozwija, strategia rozwoju firmy

 systematycznie opiera się na tym, by uzyskać pozycję lidera w branży mleczarskiej w kraju.

 Stały wzrost potencjału produkcyjnego generuje rozwój zatrudnienia na lokalnym rynku. W

 związku z tym w ramach współpracy z Polmlekiem oferujemy nowy kierunek kształcenia.


Uczeń Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego będzie szkolony na zajęciach praktycznych w

zakładzie pracy, odbywał tam praktykę zawodową, pozna pracę od podszewki na różnych

 stanowiskach, znacznie zwiększając swoją szansę na lokalnym rynku pracy i możliwość

zatrudnienia w firmie POLMLEK.