Technikum żywienia i usług gastronomicznych

o specjalności Dietetyka i zdrowa żywność

Czteroletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kształci w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Uczniowie dzięki rozbudowanym praktykom w szkole, przedsiębiorstwach oraz stażach i kursach finansowanych z funduszy unijnych mogą zdobyć bogate doświadczenie w pracy w zawodzie, a jednocześnie wiedzę teoretyczną z zakresu planowania i oceny jadłospisów, obliczania wartości energetycznych potraw  i napojów.

 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pozwala zdobyć umiejętności:

- z zakresu żywienia, sporządzania potraw i napojów,

- obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych,

- planowania pracy i nadzoru personelu,

- a także obsługi konsumenta.

 

Uczniowie poznają organizację produkcji w zakładach żywienia zbiorowego, zasad kontrolowania produkcji, sporządzania kalkulacji cen, opracowania receptur gastronomicznych.


Absolwent technikum może znaleźć zatrudnienie w zakładach gastronomicznych, sieciach żywienia zbiorowego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywienia, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

 

W cyklu edukacyjnym uczniowie odbywają praktykę zawodową w Hotelu Krasicki czy lidzbarskiej restauracji Starówka. ZSiPO jako jedyna szkoła w powiecie oferuje możliwość odbycia stażu zawodowego we Francji.